Verandermanagement

Een veranderproces ten aanzien van roosterbeleid? Een verandering van zorglogistiek? Efficiënter werken? Zelforganisatie? 

Een aantal voorbeelden van hedendaagse veranderprocessen die in nagenoeg alle (zorg)organisaties voorkomen. In de afgelopen jaren heb ik vaak gezien dat veranderprocessen binnen organisaties niet of onvoldoende worden begeleid.

Theoretisch zijn de voorgenomen veranderingen goed onderbouwd. Hoog in de organisatie wordt besloten om een verandering door te voeren. Hierbij wordt vaak voorbijgegaan aan de consequenties voor de werkvloer. Medewerkers zijn vaak niet volledig op de hoogte van de achterliggende gedachte van een verandering.

Dit heeft als gevolg dat ze verander-moe worden, niet gemotiveerd zijn en geen energie willen steken in het proces. Hiermee wordt de beoogde doelstelling niet of net niet gehaald. Door veranderprocessen juist op de werkvloer goed te begeleiden en medewerkers mee te nemen in de gedachtegang van de organisatie creëer je draagvlak en motivatie. Door persoonlijk contact mensen aan de hand meenemen in verandering, zonder daarbij het uiteindelijke doel uit het oog te verliezen.

Ik ben inzetbaar voor verandermanagement als:

  • Optimalisaties

  • Implementatie zelfsturende teams

  • Opzetten nieuwe (zorg)processen

  • Verbeteren efficiëntie in de zorg

Leen Management:

Ik kan als ‘buitenstaander’ met oprechte aandacht voor mens en proces, met een open blik de situatie bekijken, inschatten waar verbetering nodig is en de verandering daar inzetten.’