Projectmanagement

Er zijn verschillende theoretische modellen die je kunt gebruiken om een project vorm te geven en tot een succes te maken. Ik heb met veel verschillende modellen gewerkt en ervaring opgedaan. Vanuit die ervaringen en door die projecten weet ik dat het vooral belangrijk is om gericht naar het project te kijken, het project te snappen en goed te kijken naar de betreffende organisatie. Hoe is de organisatie vormgegeven, wat past bij deze organisatie, hoe werken de lijnen, waar liggen pijnpunten, wat zijn doelstellingen? Om vervolgens het project zo in te richten dat het bij de organisatie past. Ieder project staat op zich. En ieder project verlangt een eigen aanpak. Daar kunnen geen standaard richtlijnen en theorieën tegenop.

Voor het doen slagen van het project zijn er een aantal zaken van groot belang:

  • Het project moet door de organisatie gedragen worden

  • Er moet een duidelijke opdrachtgever zijn met heldere doelstellingen

  • Er moeten stuur- en/of projectgroepen zijn

Ik ben beschikbaar voor projectmanagement als:

  • Implementaties roostersoftware

  • Selectietrajecten

  • Opzetten van een planbureau

  • Inzetbaarheid van flexibele schil

  • Zelfroosteren

  • Optimalisaties